Ontijzeringsinstallaties

Open systemen:
Capaciteiten 1 10 m3 per uur. Beluchting via natuurlijke weg.
Bij dit systeem zijn twee pompen nodig, een om het onbehandelde water via een of meerdere sproeiers in de installatie te brengen en de tweede pomp om het ontijzerde water naar het verbruik te pompen.

Gesloten installatie:
Capaciteiten 1 70 m3 per uur. Beluchting in gesloten druktank door middel van een compressor of blower. Het voordeel van dit systeem is dat er veel minder energiekosten nodig zijn om het water gezuiverd te krijgen.

Alternatieve systemen:
Ondergronds ontijzeren. Water bovengronds beluchten en de ijzeroxide ondergronds opslaan. Dit systeem kan zowel in een enkel of dubbelbronsysteem uitvoering uitgevoerd worden.

 

 

 

HIERwater BV is een dochteronderneming van de AHA Watergroup.

Zuster ondernemingen zijn AquaLuxe Nederland
(voor pomptechniek en waterbehandeling) en AquaDeltaNederland
(Delta waterontharders)